Spirituel Rådgivning

Gennem samtale, hvor jeg åbner op for kanalisering og clairvoyance, kan du som klient og jeg som rådgiver drøfte fx karrierevej, samarbejdsrelationer, beslutninger, tvivlsspørgsmål. Du kan få afklaring om hvilken retning du skal tage og hvad der vil berige eller forhindre dig.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at du skal bruge din egen skelneevne og mærke efter hvad der føles rigtigt for dig. Du har altid din frie vilje til at følge et råd eller ej.

I rådgivningen handler det allermest om, at få sat ord på de inderste tanker, følelser og fornemmelser. Som oftest vil du som klient, have en oplevelse af, at blive bekræftet i noget du inderst inde allerede vidste. Og det kan være meget befriende.

Ønsker du spirituel rådgivning, foretrækker jeg, at jeg ikke på forhånd er informeret om, hvad det drejer sig om.