Hvad er Enneagrammet?

Ennea er græsk og betyder 9 og gram betyder model eller figur. 

Enneagrammet bygger på 9 forskellige personlighedstyper og beskriver menneskers forskellige måder at anskue livet på.

Det, der gør Enneagrammet unikt er, at det beskriver de psykologiske mekanismer, værdier og overbevisninger bag hver enkelt types adfærd. Det hjælper os til at forstå vores egne og andres personlighedsmønstre og kan dermed hjælpe os til at forstå os selv og vores omgivelser bedre.

Enneagrammet er en metafor over personligheder, og det viser os hvordan vi kan komme videre og slippe vores mønstre. Overvinde vores indre barrierer og få fat i vores enestående evner og stærke sider.

Vi er ikke kun en type, men vi har en tendens til at overforbruge nogle egenskaber ved en enkelt type – især under pres. Der er en underliggende frygt i hver type, som gør at vi vælger at være i verden med nogle typespecifikke værdier og overbevisninger. Hen i kategorien “typisk dig”. Denne frygt er helt basal og følger os fra fødsel til død. 

Hvis vi opdager hvad det er vi indimellem gør for meget af og hvad det bagvedliggende motiv er, får vi mulighed for at stoppe op og vælge at gøre noget andet, som i situationen er mere hensigtsmæssigt. Vi kan slå “autopiloten” fra.

Enneagrammet viser os hvor vi har vores “faldgruber” og viser os vejen ud af dem. Når vi får indsigterne og udvikler os, bliver vi mere rummelige og inspirerende og bliver mere “hele”. 

I mit arbejde med Enneagrammet, antager jeg, at vi er “født” med en enkelt types frygt (den opstår i ca 2 mdr. alderen – jvf. Freuds ego strukturer og objektrelationer) og kan ikke skifte type undervejs. Vi kan dog have tillagt os en adfærd som minder om en anden type.

Opbygning af symbolet
Cirklen repræsenterer helheden. Når vi er mest i balance, kan vi trække på og udvise alle de ressourcer, som er i alle typerne. Når vi er pressede viser vi mest et stereotypt udsnit af cirklen – én af typerne. Den type som vi har med os fra vi var ca 2 mdr. gamle.

Stregerne mellem typerne, forbinder de enkelte typers egenskaber under pres/stress og integration/balance. Disse forbindelser gør at alle typerne kan være på 3 grundlæggende forskellige måder. Derudover kan man have vinger til nabotyperne, hvilket giver endnu flere forskellige typekombinationer.

Enneagrammet er således ikke en kasse du bliver puttet ind i – men derimod en vej ud af den kasse, der er TYPISK DIG.

Enneagrammets historie og fortolkning

Mens Enneagrammet er et symbol, der går mere end 4500 år tilbage i tiden, er det meste af det materiale om Enneagrammet vi bruger i undervisningen i dag – inklusive psykologien bag de 9 typer – skabt af nulevende forfattere. Derfor må Enneagrammet heller ikke opfattes som en række love hugget i sten, men må hellere ses som et arbejde, der er i stadig udvikling.

Mens der er mange grundlæggende ideer, som de fleste Enneagramlærere og forfattere deler, så er der også betydelige forskelle i tolkningen af Enneagrammets visdom. Nogle af disse forskelligheder er en refleksion af en række teorier om typerne eller underliggende filosofisk forudindtagethed.

Der er ikke noget ejerskab eller patent på Enneagrammet, så det er altså frit hvordan man vil fortolke og anvende det. Det er et meget dynamisk psykologisk værktøj, som hele tiden viser nye vinkler og potentialer i forhold til den menneskelige psyke. 

Jeg er uddannet hos Don Riso og Russ Hudson – The Enneagram Institute i NewYork, samt Think About It i Valby. Derfor følger min undervisning deres store udviklingsarbejde, som er baseret på psykologi og forskning. De er de førende på verdensplan indenfor fortolkning og videreudvikling af Enneagrammet.